Hulsberg, herontwikkeling Panhuys

Sevagram heeft, na een uitvoerige selectieprocedure in concurrentie, Smeets Bouw met ontwerppartner CroonenBuro5 geselecteerd als bouwteampartners.

Smeets Bouw, welke verantwoordelijk is voor het projectmanagement en de realisatieopgaves, heeft de kar getrokken van een groot herontwikkelingsplan van de locatie Panhuys. Na een succesvol gerealiseerde bestemmingsplanwijziging, is gestart met de gefaseerde sloopwerkzaamheden van (12 aanleunwoningen en het bestaande Panhuys).

 

Binnen de herontwikkeling vinden transacties plaats van één eigenaar naar liefst vijf toekomstige vastgoedeigenaren:

 

- Nieuwbouw zorgcomplex t.b.v. Sevagram met 60 PG plaatsen voor mensen met        dementie en vier 2-persoons zorgappartementen. Gedurende de bouw is het bestaande Panhuys gewoon in gebruik.
- Mogelijke Verkoop perceel aan zorgaanbieder (Martha Flora) t.b.v. haar eigen ontwikkeling van een zorgcomplex voor 28 cliënten die zorg afnemen in het hoger zorgsegment. Smeets Bouw is bouwteampartner voor de realisatiewerkzaamheden.
- Verkoop 30 te handhaven aanleunwoningen aan Wonen Zuid.
- Verkoop perceel aan woningstichting Wonen Zuid. Smeets Bouw heeft een turnkey overeenkomst met Wonen Zuid gesloten om 10 huurwoningen te realiseren. De woningen worden gerealiseerd als NOM woningen met EPV vergoeding.
- Verkoop deel groenstrook aan de Gemeente t.b.v. realisatie parkeerplaatsen.

 

Alle nieuwbouw wordt gasloos gerealiseerd alsmede veelal energieneutraal of beter. Warmte- en koelte opwekking vindt plaats via bodem- en luchtwater warmtepompen en  zonneboilers. De benodigde elektra voor warmte koude en gebruikers vraag wordt          opgewekt door eigen zonnepanelen op locatie.

 

Als medio 2021 de laatste hand aan de realisatie wordt gelegd ligt er in Hulsberg een gevarieerde toekomstbestendige zorgwijk. Een wijk waar sociale huurwoningen voor starters gerealiseerd zijn, aanleunwoningen voor ouderen behouden zijn en twee zorgaanbieders gehuisvest zijn.

  • Start bouw:voorjaar 2015
  • Oplevering:zomer 2021
  • Opdrachtgever:Sevagram