Hulsberg, Panhuys

In Hulsberg realiseren wij voor opdrachtgever Sevagram de Nieuwbouw Panhuys.

 

Aanleiding

De Raad van Bestuur van Sevagram heeft in 2015 een richtinggevend visiedocument laten opstellen om op basis daarvan een weloverwogen strategische keuze te kunnen maken over de toekomstmogelijkheden van het sterk verouderd zorgcentrum Panhuys en de rol van Sevagram ten aanzien van haar dienstverlening voor kwetsbare ouderen. Omdat ouderen vanwege het overheidsbeleid momenteel veel langer zelfstandig thuis blijven wonen, komen zij pas in een veel later stadium naar een zorgcentrum. Met een veel hogere zorgzwaarte dan tot nu toe het geval is.

 

Selectie & ontwikkeling
Sevagram heeft, na een uitvoerige selectieprocedure in concurrentie, Smeets Bouw met haar zusterbedrijf CRA Vastgoed en ontwerppartner Croonenburo 5 als enige partij geselecteerd als bouwteampartners om de uitwerking van de visie verder te onderzoeken en te concretiseren tot planvorming.
Smeets Bouw, verantwoordelijk voor het projectmanagement en de realisatieopgaves, heeft bijgedragen aan de concretisering tot een groot herontwikkelingsplan van de locatie Panhuys. Na een succesvol gerealiseerde bestemmingsplanwijziging, met een zeer coöperatieve rol van de gemeente, is gestart met de sloopwerkzaamheden fase I (12 aanleunwoningen en één vleugel bestaande Panhuys).

 

Realisatie
Binnen de herontwikkeling vinden transacties plaats van één eigenaar naar liefst vijf toekomstige vastgoedeigenaren.

1. Nieuwbouw zorgcomplex t.b.v. Sevagram met 60 PG plaatsen voor mensen met dementie en vier 2-persoons zorgappartementen. Momenteel realiseert Smeets Bouw deze opgave. Gedurende de bouwwerkzaamheden is het bestaande Panhuys gewoon in gebruik.
2. Verkoop perceel aan zorgaanbieder (Martha Flora) t.b.v. haar eigen ontwikkeling van een zorgcomplex voor 28 cliënten die zorg afnemen in het hoger zorgsegment. Smeets Bouw is bouwteampartner voor de realisatiewerkzaamheden.
3. Verkoop 30 te handhaven aanleunwoningen aan woningstichting Wonen Zuid.
4. Verkoop perceel aan woningstichting Wonen Zuid. Smeets Bouw heeft een turnkey overeenkomst met Wonen Zuid gesloten om 10 huurwoningen te realiseren. De woningen worden gerealiseerd als NOM woningen met EPV vergoeding.
5. Verkoop deel groenstrook aan de Gemeente, o.a. t.b.v. realisatie parkeerplaatsen.

 

Duurzaamheid
Alle nieuwbouw wordt gasloos gerealiseerd alsmede energieneutraal of beter. Warmte- en koelte opwekking vindt plaats via bodem- en luchtwater warmtepompen en zonneboilers. De benodigde elektra voor warmte koude en gebruikers vraag wordt opgewekt door eigen zonnepanelen op locatie.

 

Klaar voor de toekomst
Als medio 2021 de laatste hand aan de realisatie wordt gelegd ligt er in Hulsberg een gevarieerde toekomstbestendige zorgwijk. Een wijk waar sociale huurwoningen voor starters gerealiseerd zijn, aanleunwoningen voor ouderen behouden zijn en twee zorgaanbieders gehuisvest zijn.

 

Binnenkort is Hulsberg weer een pareltje rijker!

  

Volg de ontwikkelingen van de nieuwbouw van Panhuys op de speciale website https://panhuysnieuwbouw.nl/

Hieronder een timelapse film van de sloop van de westvleugel.

 

 

  • BVO:ca. 4.230 m²
  • Plaats:Hulsberg
  • Start bouw:september 2018
  • Start verkoop:november 2019
  • Opdrachtgever:Sevagram
  • Directievoering:Process BBFM
  • Bouwdirectie:Process BBFM

<widget><id>15754</id><onload>onLoadMovieplayer</onload></widget>