Energetische en esthetische renovatie

In opdracht van Woningstichting Berg en Terblijt voerden wij de energetische en esthetische renovatie van 18 bestaande woningen uit.

 

Als aannemer hadden wij de verantwoordelijkheid van ontwerp tot nazorg binnen de kaders van het bouwbesluit etc.

De werkzaamheden bestonden uit:
• Bewonerscommunicatie
• Engineeren van VO naar DO met eigen architect
• Vervangen daken incl. asbestverwijdering
• Isoleren bestaande spouw en kruipruimte
• Gevelrenovatie: voegen vervangen, stralen gevels en hydrofoberen
• Kunststof kozijnen vervangen
• Binnenrenovatie keukens, badkamers en toiletten
• CV ketels vervangen
• Aanbrengen mechanische ventilatie