Total cost of ownership

Het betreft de bouw van 2 woongebouwen, met elk 6 groepswoningen. Het EBC (Expertise en Behandel Centrum) is een separaat bouwblok wat gelijktijdig wordt uitgevoerd.

De daken van de eerste woonlaag worden ingericht als daktuinen.

 

Verkregen door na een uitvraag van De Zorggroep geselecteerd te worden in concurrentie met gerenommeerde bedrijven. Het team (consortium) bestaat uit W-installateur Breman Maasland, E-installateur: Energa en bouwkundig  aannemer en penvoerder Smeets Bouw.

 

Het gebouw is voorzien van een duurzame installatie middels aardwarmtepompen en een hoge isolatiewaarde in de schil. Bijzonder in het traject is dat alle materialisatiekeuzen gemaakt worden op basis van total cost of ownership. Oftewel er worden keuzes gemaakt die in stichtingskosten verhogend werken maar in de exploitatie verlagend werken. We bouwen een jaar maar voor de opdrachtgever begint de in gebruik name dan pas gedurende een periode van meer dan 30 jaar. Deze manier van werken is momenteel niet vanzelf sprekend in de bouwwereld, maar gaat wel de toekomst worden.

Ook werken we in BIM en met Docstream. Middels Docstream beheren we digitaal de informatiestromen. Wij faciliteren dit voor het team. Alle documenten staan op een beschermde cloud omgeving op internet. In Bim wordt het gebouw 3D gebouwd met echte bouwelementen. Zowel architect, constructeur als installateurs bouwen digitaal met echte componenten (modelleren) Door het werken in BIM worden faalkosten gereduceerd. Het werken met de "I" van BIM is de grote doelstelling van Smeets, het verwerven van de juiste hoeveelheden uit het model om zodoende de eigen calculatie maar ook de ketenpartners succesvol te laten participeren.