Visie op BIM

Een beter gebouw, beter gebouwd!

 

We maken optimaal gebruik van de mogelijkheden die de moderne (ICT) techniek ons kan bieden. Werken met BIM (Bouw Informatie Model) faciliteert in belangrijke mate een nieuwe en meer integrale manier van samenwerken tussen betrokken partijen. Hiermee wordt de communicatie en informatie-uitwisseling sterk verbeterd waardoor nog veel kosten worden bespaard en verbeteringen worden doorgevoerd vanuit een integrale benadering op basis van levensduurkosten de zgn. "Total cost of ownership"

BIM zorgt dat alle van belang zijnde gebouwinformatie wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (minimaal 3D) model. Alle relevante partners die betrokken zijn, werken met continu gelijke informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. De informatie is dan ook altijd beschikbaar en actueel.

 

Wanneer BIM

Indien het toegevoegde waarde levert voor de klant, eindgebruiker of eigen processen, maken wij gebruik van een BIM. Het geniet onze voorkeur om vanaf de schets- of initiatieffase onze expertise in te brengen. Immers, BIM komt het best tot zijn recht middels een integrale aanpak met inzet van alle betrokken partners in het project.

 

Het proces bij BIM

Omgaan met BIM vraagt om een andere wijze dan een traditioneel achter elkaar geschakelde bouwketen. Iedere betrokken partij brengt expertise in, deelt kennis en is deelverantwoordelijk voor eigen inbreng in het digitale model. Hierbij hoort een transparante werkwijze en onderling vertrouwen. Op basis van de bouwprestatievraag van de klant wordt interactief aan de hand van de projectrandvoorwaarden het optimale project gesimuleerd. Hierbij wordt gestreefd om duurzaam samen te werken met vaste ketenpartners. De te maken projectafspraken leggen we vast in ons model BIM werkplan en protocol. Ook bij de ontwikkeling en toepassing van onze eigen bouwconcepten (HSC) maken wij gebruik van deze werkwijze en BIM. De bouwconcepten worden projectoverstijgend, vraaggestuurd en pro-actief aangeboden in de markt. 

 

Voordelen BIM

Door te werken met BIM wordt met alle partijen vooraf het gebouw al een keer virtueel gebouwd en getoetst voordat je het op de bouwplaats gaat doen. Er vindt vooraf een veel betere afstemming en analyse van het gebouw plaats. Hierdoor worden ontwerpfouten en onhandigheden eruit gefilterd en er is eerder inzicht in de verbetermogelijkheden met kostenbesparingen en hogere kwaliteit(sbeheersing), natuurlijk ook voor de klant. Niet alleen in de ontwerp- en realisatiefase maar ook nog in de gebruiksfase aan de hand van een up to date gebouwmodel!

 

Ambitie

Samen met onze partners en binnen VB Groep, waar wij onderdeel van zijn,  bundelen wij onze kennis en ervaring op het gebied van BIM. Waar we de mogelijkheden in projecten zien om met een BIM te werken, wordt er steeds getracht om grensverleggend meer intelligentie en verbeteringen in het model te borgen. De HSC bouwconcepten worden momenteel volledig middels een BIM uitgewerkt. Het streven is om 50% van de nieuwbouwomzet van VB Groep binnen 2 jaar in een BIM te behandelen.

 

Ervaring

BIM is duidelijk een leerproces. Gelukkig hebben wij inmiddels veel projectervaringen in het werken met BIM. Onze BIM-specialisten zijn niet alleen geschoold in het werken met 3D modellen maar hebben ook praktijkervaring met het omschreven BIM proces in diverse projecten van verschillende aard. Uit ervaring weten we dat de nieuwe werkwijze veel aandacht vraagt van de samenwerkende bouwketen maar duidelijk is dat het ook een veel leukere werkwijze is voor alle betrokkenen!

 

 

3 quotes van onze BIM specialisten binnen VB Groep:

 

Wat betekent BIM voor jou?

 

Ramon Smeets, planvoorbereider en BIM specialist Smeets Bouw: "BIM is voor mij het creëren van een ultiem 3d model van waaruit informatie gegenereerd kan worden voor en door alle bouwpartners."

 

Bas van der Zanden, afdeling engineering HSC Concepten: "BIM biedt de perfect kapstok om het werken met concepten, op een transparante manier middels ketensamenwerking, te faciliteren."

 

Cas Janssen, Senior werkvoorbereider en BIM specialist Huybregts Relou: "Op een transparante vernieuwende manier samenwerken"